Bảng Giá Tăng Like Bài Viết Facebook 2024

1000 Like 

100k bảo hành 6 tháng

2000 Like 

180k bảo hành 6 tháng

3000 Like 

260k bảo hành 6 tháng

5000 Like 

400k bảo hành 6 tháng
 ( tặng kèm 1000 like )

10.000 Like 

650k bảo hành 6 tháng
 ( tặng kèm 2000 like )

20.000 Like 

1 Triệu bảo hành 6 tháng
 ( tặng kèm 4000 like )

Mua tài khoản tiktok tại đây

Các sản phẩm tương tự